Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning är en nyckelfråga för organisationsutveckling.

Ledarskapet påverkar hur övriga medlemmar i en organisation tänker, handlar och vilken inställning de får. På så vis kan en kurs om organisation och ledarskap som leder till förbättrat ledarskap vara en nyckel till organisationsutveckling. Att leda organisation på effektivast möjliga sätt och alltid få avsedda resultat av ledarskapshandlingar kräver nämligen teoretisk kunskap om hur organisationer fungerar och hur processerna kan styras. Kunskaper om ledarskap hämtas från forskning inom en rad olika samhälles- och humanvetenskapliga fält, så som sociologi, antropologi, psykologi, historia och filosofi.

Oavsett om man är ledare på institutionell, administrativ eller operativ nivå i en organisation har man en nyckelroll i att styra arbetet mot uppsatta mål. Därmed blir inte minst de ekonomiska effekterna mycket stora av att investera i kurser och utbildningar i ledarskap för nyckelpersoner i organisationen, och inte sällan är det en av de bästa och säkraste enskilda investeringar som kan göras.

Våra senaste förfrågningar

 • Anders bad om offert för Utbildning & Kurser
  Jag har fått förtroendeuppdrag i mitt jobb som kundtjänstchef och skulle vilja få grunden/byggstenarna för att bli en riktigt bra ledare så att jag kan få ledarrollen på papper. Att kompetens, attityd och inställning inte kan vara hela hemligheten bakom framgång.

  //Anders
 • Krister bad om offert för Utbildning & Kurser
  En bred utbildning. Jobbar inom kommunen med ensamkommande. Jag vill att utbildning skall ge mig de verktyg jag behöver för att växa som chef.
 • Ivan bad om offert för
  Vi behöver ledarskapsutbildning för 8 chefer inom IT-branschen.
 • Niklas bad om offert för Utbildning & Kurser
  Gothcon är en fullt ideell eventorganisation. Varje år håller vi ett stort event på runt 2000 deltagare.
  För att utveckla vår arbete ser vi tydligt ett behov av en ledarskapsutbildning för våra gruppledare. Viktigaste punkterna innefattar
  1. Kommunikation inom gruppen
  - Peppa personer med idéer
  - Kommunikationsstrategi för att...
 • Hans bad om offert för Utbildning & Kurser
  Utbildning i ledarskap och grundläggande ekonomi. Utbildning produktionsledning
 • Anders bad om offert för Utbildning & Kurser
  Enhetschefer inom barn- och vuxenpsykiatrin. Arbeta tillsammans barn och Vuxen chefer. Utveckla framtidens ämnesområden där vi har gemensamma projekt.
 • Marie bad om offert för Utbildning & Kurser
  Vill gå en ledarskapsutbildning för att kunna använda det som merit när jag söker jobb

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.